Το Τυροκομικό εργαστήρι έχει κλείσει, ευχαριστούμε πολύ