Παραγωγική διαδικασία

Item Name

Η διασφάλιση της ποιότητας

Οι ώρες από την παραλαβή του γάλακτος μέχρι την τυροκόμηση είναι λίγες με αποτέλεσμα να μην αλλοιώνονται τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων προϊόντων, διασφαλίζοντας την πλούσια και αγνή γεύση τους. Καθημερινά ελέγχουμε την ποιότητα του γάλακτος στην δική μας μονάδα και εν συνέχεια σε ιδιωτικό πιστοποιημένο εργαστήριο αναλύσεων για να επαληθευτεί η ποιότητα και η ασφάλεια του προϊόντος.


Η παστερίωση

Η παστερίωση του γάλακτος γίνεται με βραστήρι ανοιχτού τύπου, χρονοβόρα διαδικασία αλλά με αποτέλεσμα το γάλα να μην ταλαιπωρείται θερμικά και να κρατά τα αρώματα και την γεύση του στο τελικό προϊόν.