Το τυροκομείο

Item Name

Το εργαστήριο

Το οικογενειακό τυροκομικό εργαστήρι μας τύπου iso box, είναι μια καινούργια γραμμή παραγωγής με όλα τα σύγχρονα μέσα τυροκόμησης που διασφαλίζει την ποιότητα των παραγομένων προϊόντων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία, όπου μπορεί να ανταπεξέλθει σε μεγάλες γευστικές απαιτήσεις, συνδυάζοντας ιδανικά τις παραδοσιακές τεχνικές με το σήμερα.


Η συνείδηση

Το τυροκομικό εργαστήρι εφαρμόζει και τηρεί τις αρχές του συστήματος αυτοελέγχου H.A.C.C.P. & ISO 9001/14001. Με ευαισθησία προς το περιβάλλον έχουμε δημιουργήσει έναν μικρό βιολογικό επεξεργασίας των λυμάτων με αποτέλεσμα να μην επιβαρύνουμε την φύση & να μπορέσουμε να αφήσουμε στην επόμενη γενιά ένα περιβάλλον καθαρό .